گربه پرشین
گربه پرشین

نوع:گربه

نژاد:پرشین

جنسیت:نر

سن:2

رنگ:سفید

قیمت:7,000,000

میکروچیپ: دارد جزئیات

اقیم: هست جزئیات

اعتبار واکسن:1397/9/1

گربه نر پرشین عقیم نشدهو دارای شناسنامه و کاملا سالم

لطفا فقط تماس