فروش توله پامر تیکاپ نر
فروش توله پامر تیکاپ نر

نوع:سگ

نژاد:پامرانین

جنسیت:--

سن:

رنگ:

قیمت:توافقی

میکروچیپ: ندارد

اقیم: نیست

اعتبار واکسن:

فروش پامرانین نر تیکاپ 

رنگ صورت روشن می شود
از نزدیک ببینید باز شده
رنگ باز شده خود سگ پرتقالی روشن است
گوشهایش هم پایه زده است
سایز خود سگ بسیار ریز است و فقط تراکم مو هست
بسیارشیرین و بازیگوش 
نه و بشین و آموزش دستشویی دارد
تو خونه به دنیا اومده
یک هفته تضمین سلامت داره
با آموزش دستشویی هم تحویل داده می شود
تحویل در کلینیک معتبر
فیلم جفتگیری پدر مادر نیز هست
پدر مادر سگ اصیل و وارداتی
09363103529