شیتزو پامر فنجونی
شیتزو پامر فنجونی

نوع:سگ

نژاد:پامرانین

جنسیت:--

سن:

رنگ:

قیمت:توافقی

میکروچیپ: ندارد

اقیم: نیست

اعتبار واکسن:

شیتزو پامر فنجونی گوشاش سیخ میشه پرورش خونگی وزن اخر ۱۵۰۰بی صدا مناسب اپارتمان و کودکان عزیز و شاغلها برای فیلم بالغ این سگ تماس بگیرید تحویل در کلینیک معتبر با اموزش و خدمات ویژه و یه هفته تضمین سلامت  ۰۹۳۶۳۱۰۳۵۲۹