هیمالین ماده چاکلت پوینت
هیمالین ماده چاکلت پوینت

نوع:گربه

نژاد:هیمالین اصیل

جنسیت:ماده

سن:2

رنگ:سفید

قیمت:6,500,000

میکروچیپ: دارد جزئیات

اقیم: نیست

اعتبار واکسن:1397/9/1

سلام یک عدد هیمالین ماده چاکلت پوینت ،دو ساله ، بسیار زیبا و مهربان منتظر رفتن پیش یک خانواده جدید...!